Financiële positie en toelichting

De verantwoording van het financiële resultaat is gebonden aan wettelijke voorschriften. Per 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingevoerd met als belangrijkste doelstelling transparantie in verslaglegging. Belangrijk element hierin is de wijze van verwerking van mutaties in reserves. Werden in het verleden de mutaties uit reserves meegenomen bij de bepaling van het totale financiële resultaat, vanaf 2004 worden deze mutaties afzonderlijk gepresenteerd. Het BBV spreekt over:

  • Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten is exclusief geautoriseerde mutaties in reserves. In 2019 is dit resultaat afgerond € 1,4 miljoen negatief. Dit is het saldo van € 500,6 miljoen baten minus € 502 miljoen lasten.
  • Het gerealiseerd resultaat is inclusief geautoriseerde mutaties in reserves. In 2019 is dit resultaat € 9,4 miljoen positief.