Vereenvoudigde staat van gewaarborgde geldleningen

Doel van de geldlening

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Waarvan door de gemeente geborgd

Bedrag van de in 2019 nieuw gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing 2019

Restant lening eind 2019

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (BIJZONDERE BORGSTELLING VANWEGE WETTELIJKE BEPALINGEN) + OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)

Financieringspositie ogv ballotageovereenkomst en besluiten AvA

630.329.205

33.526.838

0

1.929.205

628.400.000

33.336.949

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Onwikkeling Duurzaamheidsfabriek Leerpark

8.249.990

8.249.990

0

154.640

8.095.350

8.095.350

638.579.195

41.776.828

0

2.083.845

636.495.350

41.432.299

SPORTVERENIGINGEN

St. CKV Oranje-Wit Hal

Sporthal

130.730

130.730

22.575

108.155

108.155

St. Sporthal De Dijk

Sporthal

393.800

393.800

42.211

351.589

351.589

Tafeltennisver. "Dordrecht"

Aankoop houten verplaatsbaar pand

9.075

9.075

2.269

6.806

6.806

Stichting Deltahal

Bouw 3e verenigingshal

268.077

268.077

33.873

234.204

234.204

St. overdekte accommodatie Reeweg

Bouw 4e verenigingshal

1.729.396

1.729.396

101.421

1.627.975

1.627.975

Tafeltennisver. "Dordrecht"

Inrichting nieuw pand

9.529

9.529

1.361

8.167

8.167

Handbalver. Minerva Olympia Kombinatie (MOK)

Aanbouw/opknappen accommodatie

28.677

28.677

2.347

26.330

26.330

Chr. korfbalver. Oranje-Wit

Bouw tweede sporthal

734.964

734.964

35.004

699.960

699.960

St. Vorrinklaan

Bouw sporthal DeetosSnel

2.897.500

2.897.500

83.022

2.814.478

2.814.478

Sportvereniging Oranje Wit

Verbouw accommodatie

70.865

70.865

9.996

60.869

60.869

Honkbal- en softballclub The Hawks

Renovatie clubgebouw

79.400

79.400

5.400

74.000

74.000

6.352.013

6.352.013

0

339.479

6.012.534

6.012.534

644.931.208

48.128.841

0

2.423.324

642.507.884

47.444.832

ACHTERVANGPOSITIE WSW

Trivire

393.056.000

393.056.000

0

10.243.000

382.813.000

382.813.000

Woonbron

221.031.000

221.031.000

0

60.000

220.971.000

220.971.000

Woonzorg Nederland

1.550.000

1.550.000

0

283.000

1.267.000

1.267.000

615.637.000

615.637.000

0

10.586.000

605.051.000

605.051.000

1.260.568.208

663.765.841

0

13.009.324

1.247.558.884

652.495.832