Formele WNT-overzicht

WNT-VERANTWOORDING 2019 Dienst Dordrecht

De WNT is van toepassing op Dordrecht. Het voor Dordrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 187.000,- en in 2019 € 194.000,-1.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling 2

bedragen x € 1

MM van der Kraan

AEP Wepster

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang 3 en einde functievervulling in 2019

1/1 - 30/11

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 4

1,0

1,0

Dienstbetrekking? 5

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

                       153.342

                       106.080

Beloningen betaalbaar op termijn

                         18.832

                         18.695

Subtotaal

                       172.174

                       124.775

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 2019 6

                       177.523

                       194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen  7

Totaal bezoldiging 2019

                      172.174

                      124.775

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte)

1

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

                       145.672

                       102.423

Beloningen betaalbaar op termijn

                         18.832

                         16.933

Subtotaal

                       164.505

                       119.356

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 2018 6

                   187.000,00

                   187.000,00

Totaal bezoldiging 2018

                   164.504,74

                   119.355,54

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1

J. Scholten

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

09/12 – 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

1

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€25.900

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€15.474

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 13.653,75

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 13.653,75

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 13.653,75

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen1.