Algemene Dekkingsmiddelen

Wat hebben we bereikt?

In de acht begrotingsprogramma's is beschreven wat de gemeente in 2019 heeft bereikt en wat daarvoor is gedaan. Onder de algemene dekkingsmiddelen is beschreven hoe dat financieel mogelijk is gemaakt. Pas bij het verschijnen van de jaarrekening 2019 blijkt of het saldo 2019 ook structureel sluit.

Lasten

Begroot € 5.546.509
Gerealiseerd € 3.215.893
Afwijking € 2.330.616