Toelichting op de Staat van de reserves

Voor het financiële overzicht van de reserves, inclusief de verschillen tussen begroot en werkelijk, verwijzen we naar de Staat van reserves. Enkel afwijkingen boven de € 100.000 worden toegelicht.