Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

In deze paragraaf beschrijven we de behaalde resultaten op de voorgenomen activiteiten voor 2019 op het gebied van de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van de gemeente Dordrecht.

In 2019 is gewerkt aan een organisatie die een bijdrage levert aan de ambities die we hebben als stad. Zo is een reflectie uitgevoerd op de doelen van de organisatieontwikkeling. Ook is ingezet op het werven van nieuwe medewerkers en duurzame inzetbaarheid. Een moderne organisatie betekent ook het inzetten op verdere ICT ontwikkelingen. In 2019 zijn diverse ICT en data projecten opgestart die een bijdrage leveren aan een slimme en betrouwbare bedrijfsvoering.