Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De ratio van het weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen. In onderstaande tabel presenteren we de diverse onderdelen.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2019

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Stad en Grondbedrijf

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

30,9

19

Algemene reserve Grondbedrijf

1,5

Post onvoorzien

0

32,4

19

1,7